Atheneum Overpelt

 

ENERGIEK EN TOEKOMSTGERICHT COMPETENTIEONDERWIJS

Het Atheneum Overpelt is een school waar elke leerling als een belangrijke en interessante persoonlijkheid gezien wordt. Leren en opgroeien gebeuren in een open sfeer en met respect voor ieders eigenheid. Daarom bieden wij zowel in het ASO, het TSO als het BSO een ruime waaier van studierichtingen aan. De competenties van onze leerlingen vormen de basis van het leerproces. Weten welke talenten je hebt en hoe je jezelf verder wilt ontplooien is een oefening die wij elke dag opnieuw samen met jou maken. We zetten ons met veel energie, vol enthousiasme en dynamiek in voor jouw persoonlijke onderwijsloopbaan.

Ons kwaliteitsonderwijs gaat niet alleen mee met de tijd, maar blikt ook constant vooruit op jouw toekomst. Daarom zijn we zowel binnen als buiten de klasmuren innoverend. Met de unieke lesmethode Learning by Doing bieden we competentiegericht onderwijs aan waardoor je over de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes beschikt die je nodig hebt om met succes te starten aan de universiteit of de hogeschool of op de werkvloer. Je krijgt les in moderne klaslokalen en aan de hand van eigentijdse leermiddelen: multimediacomputers, tablets, laptops, interactieve borden… Smartschool zorgt er voor dat je ook kan leren via de digitale weg.

Binnen ASO en TSO leggen we de focus op meertalig onderwijs. Sommige vakken krijg je dus ook in het Engels, waardoor zowel je kennis van de hoofdvakken vergroot, maar ook je taalvaardigheid toeneemt. In de richtingen Moderne Talen zitten zowel Spaans als Duits in je lessenpakket. In het ASO benadrukken we ook het zelfstandig leren verwerken van leerstof. Individuele taken of groepswerken -vaak met deelopdrachten van verschillende vakken- nemen een belangrijke plaats in. Samenwerkingsverbanden met externe partners zoals de VDAB, RTC en Limtec zorgen ervoor dat we onze leerlingen TSO en BSO laten kennismaken met de recentste technieken en machines. Alle leerlingen TSO en BSO gaan ook regelmatig werkplekleren, d.w.z. op de werkvloer bepaalde technieken leren en toepassen.

In alle leerjaren worden er pedagogische uitstappen georganiseerd. Dit doorbreekt het traditionele klasgebeuren en je ervaart zo zelf, heel concreet, waarom je over een bepaald onderwerp leert. Met geïntegreerde werkperiodes in binnen- en buitenland behalen we de vakoverschrijdende eindtermen.

Een professioneel en dynamisch team van leerkrachten staat elke dag klaar om je het kwaliteitsonderwijs aan te bieden waar je recht op hebt. Een goed georganiseerde leerlingenbegeleiding zorgt voor extra ondersteuning wanneer het eens wat minder goed gaat.

Leerkrachten en leerlingen vormen in onze school een leerteam. Van jou wordt dus ook wat verwacht. In eerste instantie is dit een goede dosis energie en de volle inzet om te leren leren en om je toekomst maximaal in eigen handen te nemen. We hanteren ten tweede een streng, maar rechtvaardig orde- en tuchtbeleid. Je moet je dus aan de regels houden. Er zijn maar twee examenperiodes, dus moet je ook in staat zijn om grotere leerstofgehelen te verwerken. Bovendien evalueren we niet alleen je kennis, maar ook je attitudes en je vaardigheden. Je totale persoonlijkheid komt dus aan bod.

Ben je dus op zoek naar een boeiende studierichting in een moderne school en wil je gewaardeerd worden voor wie jij bent, kies dan voor het Atheneum Overpelt. Met gedeelde energie zorgen we er voor dat jij over de juiste competenties beschikt om de initiatiefnemer van morgen te worden, om je nek uit te steken voor jezelf en de maatschappij, maar vooral om succesvol te zijn in datgene wat jij goed kan en waar jij je goed bij voelt.

 

3 & 4 Hout in Klankenbos

3 & 4 Hout in Klankenbos

De leerlingen van 3 en 4 houtbewerking in Klankenbos (Neerpelt) in het kader van de Week van de Wetenschap.  

 
Spectaculaire proeven met elektriciteit

Spectaculaire proeven met elektriciteit

Nog meer Week van de Wetenschap De leraar fysica liet de leerlingen van Elektromechanica en Basismechanica kennismaken met enkele spectaculaire proeven met elektriciteit.

 
Klimaatcasino

Klimaatcasino

Week van de Wetenschap Ook binnen de schoolmuren werden er talrijke activiteiten georganiseerd tijdens de Week van de Wetenschap. Zo bracht bijna elke klas een bezoek...

 
Workshop ‘Rijden onder invloed’

Workshop ‘Rijden onder invloed’

Week van de Wetenschap De zesdejaars ASO ondervonden in een workshop aan de UHasselt de gevaren van rijden onder invloed.

 
Wat is de invloed van warmte op materialen?

Wat is de invloed van warmte op materialen?

Op maandag 20 oktober kregen de leerlingen van 3 en 4 Elektromechanica en 3 en 4 Basismechanica uitleg over de invloed van warmte op materialen. Eerst werd er een...

 
Workshop ‘Ontwerp een hulpmiddel voor je oma of opa’

Workshop ‘Ontwerp een hulpmiddel voor je oma of opa’

Op 21 oktober 2014 zijn de leerlingen van 3 en 4 Sociale en Technische Wetenschappen en 5 Jeugd- en Gehandicaptenzorg in het kader van de ‘Week van de Wetenschap’...